مطالب آموزشی
تقویم
همکاران مدعو
 
  شکیبا درویش‌علی‌پور
مرتبه علمی:  استادیار
 رشته تحصیلی:  میکروبیولوژی                                
محل اخذ مدرک: دانشگاه شاهد، تهران
ایمیل:  Darvishalipour@semnan.ac.ir
 تلفن تماس:  02331533197
 صفحه اینترنتی:   صفحه شخصی در پورتال دانشگاه
 زمینه‌های تدریس:   میکروبیولوژی، ایمونولوژی ، بیوتکنولوژی محیط زیست، فناوری تخمیر
 زمینه‌های پژوهشی:   ترکیبات ضد میکروبی، میکروبیولوژی مولکولی، واکسن

 

 

آدرس و اطلاعات تماس

آدرس: دانشگاه سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس علوم پایه، گروه زیست‌شناسی

تلفن: 31532294-023          کدپستی: 19111-35131