المپیاد دانشجویی

صفحه در دست طراحي مي باشد

Under Construction





تقویم
چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
اطلاعات تماس

آدرس: دانشگاه سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس علوم پایه، گروه زیست‌شناسی

تلفن: 31533197-023  و 33655410-023        کدپستی: 19111-35131